ขั้นตอนที่ 1 : การ Login เข้าสู่ระบบสำหรับท่านที่ถือบัตรสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : การ LOGIN เข้าระบบ สำหรับท่านที่เป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ได้ถือบัตรสมาชิก)
ขั้นตอนที่ 3 : การเลือกที่นั่งสำหรับการชมฟุตบอล
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเคาท์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Credit Card)

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่หน้าเว็บจองตั๋วฟุตบอลชลบุรีเอฟซี จะพบหน้าจอดังภาพด้านล่าง1. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกเลือกที่ Member Login

2. กรณีที่ท่านได้เคนทำการ Register กับทางระบบไว้แล้วให้เข้าใช้งานได้เลยที่ Member Login

3. ระบุ อีเมล์ รหัสผ่าน ให้ถูกต้องจากนั้นคลิ๊กที่ เพื่อเข้าใช้งานระบบจองออนไลน์ต่อไป

4. กรณีที่ท่าน ยังไม่เคยทำการ Register กับทางระบบมาก่อน ให้ท่านกรอกข้อมูลสำหรับการ Register ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังต่อไปนี้5. เมื่อระบุข้อมูลในทุกส่วน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด

6. หากท่านทำรายการครบถ้วน สมบูรณ์ จะพบหน้าจอแสดงข้อความ ดังนี้

7. หลังจากนั้น ให้ท่านเข้าใช้งาน ที่ส่วนของ Member Login 

ระบุอีเมล์, รหัสผ่าน ที่ท่านได้ทำการ Register ไว้แล้ว ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิ๊กที่    เพื่อเข้าใช้งานระบบจองออนไลน์ต่อไป


ขั้นตอนที่ 2 : การ LOGIN เข้าระบบ สำหรับท่านที่เป็นบุคคลทั่วไป (ไม่ได้ถือบัตรสมาชิก)

1. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิ๊กเลือกที่


2. กรณีที่ท่านได้เคยทำการ Register กับทางระบบไว้แล้วให้เข้าใช้งานได้เลย ที่ Member Login

 

3. ระบุอีเมล์, รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิ๊กที่    เพื่อเข้าใช้งานระบบจองออนไลน์ต่อไป

4. กรณีที่ท่าน ยังไม่เคยทำการ Register กับทางระบบมาก่อน ให้ท่านกรอกข้อมูลสำหรับการ Register ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังต่อไปนี้


5. เมื่อระบุข้อมูลในทุกส่วน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกด 
6.หากท่านทำรายการครบถ้วน สมบูรณ์ จะพบหน้าจอแสดงข้อความ ดังนี้ 

7. หลังจากนั้น ให้ท่านเข้าใช้งาน ที่ส่วนของ Member Login 

8. ระบุอีเมล์, รหัสผ่าน ที่ท่านได้ทำการ Register ไว้แล้ว ให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิ๊กที่      เพื่อเข้าใช้งานระบบจองออนไลน์ต่อไป


ขั้นตอนที่ 3 : การเลือกที่นั่งสำหรับการชมฟุตบอลจะพบหน้าจอตามรูปด้านบน ให้ทำการคลิกเลือกที่นั่งจาก Block ได้ตามต้องการจากรูปด้านบน ทำการเลือกที่นั่งแล้ว กดปุ่ม ยืนยันคำสั่งซื้อ สีส้มด้านขวามือ จะพบข้อมูลการสั่งซื้อตามภาพด้านล่าง


ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการชำระเงินด้วยเคาท์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)

เลือกวิธีชำระเงินด้วย Counter Service ตามภาพด้านล่างกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะนำท่านเข้าสู่การชำระเงินหากต้องการรับรหัสการจ่ายเงินผ่าน SMS ให้ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ตามลูกศรสีแดงข้อ 1
    และรหัสป้องกัน spam ตามลูกศรข้อ 2 และกดปุ่ม ดำเนินการต่อ จะพบหน้าจอด้านล่างกดปุ่ม ดำเนินการต่อ และรอสักครู่ จะพบหน้าจอด้านล่างหากต้องการพิมพ์ใบชำระเงินไปจ่ายที่ 7-11 ให้กดปุ่ม Print

หากต้องการออก ให้กดปุ่ม สิ้นสุดการทำรายการ จะพบหน้าจอสิ้นสุดทำรายการตามด้านล่าง


ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (Credit Card)กดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะนำท่านเข้าสู่การชำระเงินกดปุ่ม ดำเนินการต่อ

จะพบหน้าจอสิ้นสุดทำรายการตามด้านล่าง